Poznaj Lublin z Przewodnikiem

12 lutego rozpoczyna się realizacja programu Lokalnej Organizacji Turystycznej Metropolia Lublin „Poznaj Lublin z Przewodnikiem”. Szczegóły akcji znajdziecie Państwo w załączniku: Pismo Harmonogram spacerów z Przewodnikiem: Harmonogram – Poznaj Lublin z Przewodnikiem

Rozlicz PIT w Lublinie

Wraz z początkiem lutego ruszyło przyjmowanie zgłoszeń do loterii „Rozlicz PIT w Lublinie”. Jej ideą jest premiowanie osób, które płacą podatki w mieście Lublin. Wskazując w deklaracji Lublin, jako miejsce zamieszkania, sprawiają Państwo, że wypracowany przez Państwa podatek zasila budżet Read More …

Zarządzenie Prezydenta Miasta Lublin w sprawie rekrutacji

Informujemy, że opublikowane zostały zarządzenia Prezydenta MiastaLublin w sprawie ustalenia harmonogramu rekrutacji do przedszkoli ioddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny2022/23 oraz wzoru wniosku o przyjęcie do przedszkola/ oddziałuprzedszkolnego w szkole podstawowej: https://bip.lublin.eu/prawo/zarzadzenia-prezydenta/2022/zarzadzenie-nr-7912022-prezydenta-miasta-lublin-z-dnia-24-stycznia-2022-r-w-sprawie-ustalenia-dla-roku-szkolnego-20222023-harmonogramu-czynnosci-w-postepowaniu-rekrutacyjnym-oraz-postepowaniu-uzupelniajacym-do-przedszkoli-oddzialow-,161,28195,2.html https://bip.lublin.eu/prawo/zarzadzenia-prezydenta/2022/zarzadzenie-nr-8012022-prezydenta-miasta-lublin-z-dnia-24-stycznia-2022-r-w-sprawie-okreslenia-wzoru-wniosku-o-przyjecie-dziecka-do-publicznego-przedszkolaoddzialu-przedszkolnego-w-szkole-podstawowej-prowadzonych-przez-miasto-lublin,163,28195,2.html Rekrutacja odbędzie się w terminie 7-18 marca 2022 r. Szczegółowe informacje publikowane będą w zakładce REKRUTACJA