Dostęp do dziennika elektronicznego

Przypominamy, że w naszej placówce funkcjonuje dziennik elektroniczny oraz system elektronicznego rejestrowania godzin pobytu dziecka w przedszkolu.

Dziennik elektroniczny to sposób na zgłoszenie nieobecności i śledzenie frekwencji swojego dziecka, narzędzie do komunikacji z nauczycielem oraz informacja o płatnościach za przedszkole.

W związku z powyższym każdy rodzic powinien uzyskać dostęp do dziennika oraz codziennie rejestrować godziny wejścia i wyjścia dziecka poprzez skanowanie kodu QR lub wpisanie indywidualnego kodu PIN dziecka do rejestratora umieszczonego w holu przedszkola.

Nieobecność dziecka w danym dniu w przedszkolu może zostać zgłoszona przez rodzica w dzienniku elektronicznym.

Adres strony internetowej e-dziennika to:  https://uonetplus.edu.lublin.eu/lublin

Obejrzyj film i dowiedz się, jak pierwszy raz zalogować się do e-dziennika:

https://www.youtube.com/watch?v=1l8XhJapnKg&feature=youtu.be

Informacje na temat logowania do dziennika elektronicznego oraz scalania kont znajdą Państwo również na stronie: https://lublin.eu/edu/projekt/porady-dla-rodzicow/