Elektroniczna rejestracja obecności dziecka w przedszkolu

UWAGA!  W związku z realizacją kolejnego etapu wdrażania zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin od 1 września  2020r w przedszkolu będzie obowiązywać elektroniczna rejestracja obecności dziecka w przedszkolu. Rejestracja będzie możliwa za pomocą aplikacji ObecnośćVulcan do pobrania na telefon. Kod QR znajdą Państwo w przedszkolu na tablicy ogłoszeń. Instrukcja zainstalowania aplikacji dostępna jest pod adresem: https://lublin.eu/edu/projekt/materialy-szkoleniowe/oplaty-vulcan/   oraz:

https://lublin.eu/gfx/lublin/userfiles/_users/a-podgajna/mobilna_rejestracja_obecnosci_instrukcja_dla_rodzicow.pdf

Kody PIN, potrzebne do rejestracji dziecka, otrzymają Państwo w pierwszych dniach września w przedszkolu.

Niezarejestrowanie wejścia dziecka do przedszkola przez rodzica/opiekuna skutkować będzie nieuwzględnieniem dziecka na liście obecności w danym dniu, natomiast brak rejestracji wyjścia spowoduje naliczenie opłat za cały dzień pobytu czyli do godz.17:00. W przypadku problemów z obsługą aplikacji prosimy o zgłoszenie prośby o rejestrację dziecka do nauczyciela grupy.