Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

Informujemy, że Przedszkole nr 16 w Lublinie otrzymało wsparcie finansowe w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025. Kwota dofinansowania wynosi 2500,00zł; całkowita wartość 3125,00zł. Otrzymane środki zostaną przeznaczone na zakup książek i nagród książkowych dla dzieci oraz działania promujące czytelnictwo.