Nasza oferta

Sprawdzony system edukacji, pełne zaangażowanie oraz profesjonalna opieka nad dziećmi – to wartości kultywowane w Przedszkolu nr 16.

Od placówek przedszkolnych wymagane jest by rozwijały się z każdym dniem, lecz zbyt często koncentrują się one albo tylko na stworzeniu środowiska, w którym dzieci będą czerpały radość z przeżywania dzieciństwa lub skupiają się jedynie na intelektualnym rozwoju dzieci w celu osiągnięcia jak najwyższych punktacji podczas testów w późniejszym życiu.

W naszym przedszkolu kładziemy duży nacisk na aktywność fizyczną na dużych, otwartych przestrzeniach zlokalizowanych nad Zalewem Zemborzyckim, a także korzystamy z szerokiej gamy metod aktywizujących i różnorodnych form pracy aby uwolnić pełny potencjał intelektualny i kreatywność Twojego dziecka.

Naszym celem jest indywidualne podejście do rozwoju każdego dziecka i wykorzystanie w odpowiednim stosunku elementów edukacyjnych i rekreacji.

 

W naszym przedszkolu:• wykwalifikowani pedagodzy kształtują aktywną postawę dzieci wobec otaczającej rzeczywistości,


• preferują poszukujący i otwarty styl pracy,


• rozwijają samodzielność i niepowtarzalną indywidualność dziecka,


• diagnozują i monitorują osiągnięcia dzieci, o wynikach diagnozy na bieżąco informują rodziców i we współpracy z rodzicami wyrównują szanse dzieci; rozwijają ich uzdolnienia i talenty,


• kreują zdrowy styl życia,


• w sposób otwarty wyzwalają aktywność ruchową, muzyczną, plastyczną i teatralną dziecka,


• dbają o bezpieczeństwo dzieci , współpracują z instytucjami wspomagającymi w tym zakresie,


• prowadzą nowatorskie formy współpracy z rodzicami,


• wykorzystują w pracy własne, autorskie programy edukacyjne.