Programy

W roku szkolnym 2021/2022 w Przedszkolu nr 16 w Lublinie praca wychowawczo – dydaktyczna z dziećmi będzie obejmowała realizację treści zawartych w następujących programach wychowania przedszkolnego:


GRUPA I (dzieci 3-4 letnie)

•  Program wychowania przedszkolnego autorstwa W. Żaby-Żabińskiej, W. Majewskiej i R. Paździo; Wydawnictwo MAC, 2020r  http://old.mac.pl/UserFiles/egzemplarze_okazowe_2020/odkrywam_siebie/program2020.pdf 


GRUPA II (dzieci 4-5 letnie)

Program wychowania przedszkolnego; W. Żaba-żabińska, W. Majewska, R. Paździo; Wydawnictwo MAC, 2020r.


GRUPA III (dzieci 5-6 letnie)

• Program wychowania przedszkolnego; W. Żaba-żabińska, W. Majewska, R. Paździo; Wydawnictwo MAC, 2020r.

 


Ponadto we wszystkich grupach wiekowych w Przedszkolu realizowane będą programy autorskie nauczycieli:

  • „Gimnastyka buzi i języka”– profilaktyka wad wymowy; Alicja Brzezińska
  • „Bezpieczny przedszkolak” – profilaktyka bezpieczeństwa; Marta Kruszka, Marta Wrońska
  • „Wyginam śmiało ciało” Program rozwijania aktywności ruchowej dzieci w wieku przedszkolnym z elementami gimnastyki korekcyjnej;   Alicja Brzezińska

oraz innowacje pedagogiczne:

  • „ Poczytanki” –  Stymulowanie rozwoju mowy oraz rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci;   Alicja Brzezińska
  • WESOŁA ZABAWA: Zabaw się i Ty w „Zapamiętasz w mig”.  Doskonalenie pamięci dzieci, koncentrację uwagi, skupienie na zajęciach, oraz wydłużanie, w miarę możliwości dziecka, uwagi na zajęciach;   Małgorzata Ciesielska

Podejmowane działania skorelowane będą z rocznym planem pracy przedszkola.