Programy

W roku szkolnym 2022/2023 w Przedszkolu nr 16 w Lublinie praca wychowawczo – dydaktyczna z dziećmi będzie obejmowała realizację treści zawartych w następujących programach wychowania przedszkolnego:


GRUPA I (dzieci 3-4 letnie)

•  „Zabawy z porami roku” – Program wychowania przedszkolnego;  Iwona Grygowicz, redakcja merytoryczna Iwona Lewkowicz; Wydawnictwo Podręcznikarnia


GRUPA II (dzieci 4-5 letnie)

„Drużyna marzeń” – program wychowania przedszkolnego. Jolanta Wasilewska,  WSiP, 2021r


GRUPA III (dzieci 5-6 letnie)

• Planeta dzieci. Prawda, dobro, piękno w świecie wartości., Jolanta Wasilewska,  WSiP, 2019r

Planeta-dzieci-program-wychowania-przedszkolnego

 


Ponadto we wszystkich grupach wiekowych w Przedszkolu realizowane będą programy autorskie nauczycieli:

  • „Gimnastyka buzi i języka”– profilaktyka wad wymowy; Alicja Brzezińska
  • „Bezpieczny przedszkolak” – profilaktyka bezpieczeństwa; Marta Kruszka, Marta Wrońska
  • „Wyginam śmiało ciało” Program rozwijania aktywności ruchowej dzieci w wieku przedszkolnym z elementami gimnastyki korekcyjnej;   Alicja Brzezińska

oraz innowacje pedagogiczne:

  • „ Poczytanki” –  Stymulowanie rozwoju mowy oraz rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci;   Alicja Brzezińska
  • WESOŁA ZABAWA: Zabaw się i Ty w „Zapamiętasz w mig”.  Doskonalenie pamięci dzieci, koncentrację uwagi, skupienie na zajęciach, oraz wydłużanie, w miarę możliwości dziecka, uwagi na zajęciach;   Małgorzata Ciesielska

Podejmowane działania skorelowane będą z rocznym planem pracy przedszkola.