Ewaluacja wewnętrzna


Ewaluacja wewnętrzna to jeden  z trzech elementów nadzoru pedagogicznego prowadzonego przez dyrektora szkoły/przedszkola. Podstawowym jej celem jest pozyskiwanie informacji zapewniającej obiektywną i szeroką ocenę działalności szkoły/przedszkola w wybranym obszarze. Analiza i wykorzystanie pozyskanych informacji powinny być wykorzystane do planowania rozwoju placówki.

Poniżej prezentujemy raporty z przeprowadzanych rokrocznie badań:

Raport z Ewaluacji wewnętrznej 2020-2021_Kompetencje kluczowe

Raport z Ewaluacji wewnętrzej 2019-2020_Zarządzanie placówką

Raport z Ewaluacji wewnętrznej 2018-2019_Współpraca ze środowiskiem

Raport z Ewaluacji wewnętrznej 2017-2018_Organizacja i efekty edukacji matematycznej w przedszkolu

Raport z Ewaluacji wewnętrznej 2016-17_Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej

Raport z Ewaluacji wewnętrznej 2015-16_Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci

 

 


Ewaluacja zewnętrzna

Na przełomie czerwca i lipca 2011 roku w naszym przedszkolu odbyła się ewaluacja zewnętrzna przeprowadzona przez wizytatorów Lubelskiego Kuratorium Oświaty i Wychowania oceniająca pracę przedszkola w obszarze procesów zachodzących w placówce. Miło nam poinformować Państwa, że ewaluacja zewnętrzna naszej placówki wypadła bardzo dobrze. Cieszy nas fakt, że nasze działania odpowiadają wymogom stawianym przed placówkami edukacyjnymi. Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim rodzicom za aktywny udział w wywiadzie i ankiecie podczas ewaluacji.

 

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym raportem na stronie Nadzoru Pedagogicznego Systemu Ewaluacji Oświaty:

Raport