Ramowy rozkład dnia

Poza porami posiłków i zajęć edukacyjnych, czas nie jest dla nas żelaznym wyznacznikiem działania. Wiele zależy od tego, jak w danym dniu czują się dzieci, jak bardzo są zaangażowane w swoje działanie. Będziemy się starać, by jak najmniej było pośpiechu, przerywania podjętych przez dzieci zajęć, rutyny i nudy. Jednocześnie ramowy plan dnia będzie zapewniał poczucie pewnego rytmu,którego małe dzieci potrzebują.


RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA DZIECI MŁODSZYCH

6.00 – 8.00   Schodzenie się dzieci do przedszkola. Grupy łączone. Zabawy dowolne wg pomysłów i zainteresowań dzieci. Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci. Indywidualna pomoc wspomagająca rozwój dziecka.

8.00 – 8.30  Zabawy ruchowe. Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe rozwijające percepcję wzrokową i słuchową oraz grafomotorykę.

8.30 – 8.45  Przygotowanie do śniadania. Czynności porządkowe i samoobsługowe.

8.45 – 9.15  Śniadanie.

9.15 – 10.00  Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą.

10.00 – 11.00  Zabawa dowolna dzieci wg ich pomysłów i zainteresowań.

11.00 – 12.00  Pobyt na świeżym powietrzu. Zabawy ruchowe z wykorzystaniem sprzętu terenowego i sportowego na placu zabaw. Spacery i wycieczki tematyczne w najbliższej okolicy. Zabawy ruchowe w sali.

12.00 – 12.15  Przygotowanie do obiadu. Czynności samoobsługowe.

12.15 – 12.45  Obiad.

12.45 – 14.00  Relaks poobiedni (z możliwością drzemki poobiedniej). Czytanie dzieciom, słuchanie muzyki relaksacyjnej.

14.00 – 14.15  Przygotowanie do podwieczorku. Czynności porządkowe i samoobsługowe.

14.15 – 14.30  Podwieczorek.

14.30 – 15.00  Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości i potrzeb. Zabawy dydaktyczne. Utrwalanie poznanych wierszy i piosenek. Religia.

15.00 – 17.00  Zabawa dowolna dzieci wg ich pomysłów i zainteresowań. Rozchodzenie się dzieci. Grupy łączone.

 


 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA DZIECI STARSZYCH

6.00 – 8.00  Schodzenie się dzieci do przedszkola. Grupy łączone. Zabawy dowolne wg pomysłów i zainteresowań dzieci. Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci. Indywidualna pomoc wspomagająca rozwój dziecka.

8.00 – 8.30  Ćwiczenia poranne. Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe.

8.30 – 8.45  Przygotowanie do śniadania. Czynności porządkowe i samoobsługowe.

8.45 – 9.15  Śniadanie.

9.15 – 10.00  Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą.

10.00 – 11.00  Zabawa dowolna dzieci wg ich pomysłów i zainteresowań.

11.00 – 12.00  Pobyt na świeżym powietrzu. Gry i zabawy ruchowe z wykorzystaniem sprzętu terenowego i sportowego. Spacery i wycieczki tematyczne w najbliższej okolicy.

12.00 – 12.15  Przygotowanie do obiadu. Czynności samoobsługowe.

12.15 – 12.45  Obiad.

12.45 – 13.15  Relaks poobiedni. Czytanie dzieciom, słuchanie muzyki relaksacyjnej.

13.15 – 14.00  Zabawy dydaktyczne. Ćwiczenia ogólnorozwojowe rozwijające percepcję wzrokową i słuchową oraz grafomotorykę. Utrwalanie poznanych wierszy i piosenek. Religia.

14.00 – 14.15  Przygotowanie do podwieczorku. Czynności porządkowe i samoobsługowe.

14.15 – 14.30  Podwieczorek.

14.30 – 15.00  Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości i potrzeb.

15.00 – 17.00  Zabawa dowolna dzieci wg ich pomysłów i zainteresowań. Rozchodzenie się dzieci. Grupy łączone.

 

 

One Reply to “Ramowy rozkład dnia”

Comments are closed.