Rozlicz PIT w Lublinie

Wraz z początkiem lutego ruszyło przyjmowanie zgłoszeń do loterii „Rozlicz PIT w Lublinie”. Jej ideą jest premiowanie osób, które płacą podatki w mieście Lublin. Wskazując w deklaracji Lublin, jako miejsce zamieszkania, sprawiają Państwo, że wypracowany przez Państwa podatek zasila budżet naszego miasta, wspierając rozwój Lublina. Z tych środków finansowane są m.in. inwestycje, usługi dla mieszkańców, kultura, sport, sprzątanie miasta czy miejska komunikacja.

W Loterii „Rozlicz PIT w Lublinie” mogą wziąć udział wszyscy pełnoletni mieszkańcy Lublina, którzy złożą deklarację podatkową za 2021 rok w jednym z Urzędów Skarbowych w Lublinie, wskazując w niej miasto Lublin, jako miejsce zamieszkania.

Podatek dochodowy warto zapłacić w Lublinie nie tylko ze względu na loterię. Osoby, które to zrobią premiowane są także:
• przy rozpatrywaniu wniosku o przyjęcie dziecka do żłobka prowadzonego przez Gminę Lublin;
• w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Lublin;
• w postępowaniu rekrutacyjnym do do klasy pierwszej szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Lublin dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej.
Każdy podatnik rozliczający PIT w Lublinie zyskuje także możliwość założenia Lubelskiej Karty Miejskiej, która uprawnia do korzystania z ulg, rabatów i zniżek na miejskie usługi i produkty oferowane przez partnerów w takich obszarach jak: komunikacja miejska, kultura, sport, rekreacja, oświata, zdrowie, gastronomia, handel oraz usługi. Więcej na stronie www.lubika.lublin.eu  
Szczegółowe informacje o Loterii „Rozlicz PIT w Lublinie”, w tym jej regulamin znajdą Państwo na stronie www.lublin.eu/pit 

Rozlicz PIT w Lublinie