Dostęp do dziennika elektronicznego

Przypominamy, że w naszej placówce funkcjonuje dziennik elektroniczny oraz system elektronicznego rejestrowania godzin pobytu dziecka w przedszkolu. Dziennik elektroniczny to sposób na zgłoszenie nieobecności i śledzenie frekwencji swojego dziecka, narzędzie do komunikacji z nauczycielem oraz informacja o płatnościach za przedszkole. Read More …

Elektroniczna rejestracja obecności dziecka

Informujemy, że w przedszkolu obowiązuje elektroniczna rejestracja obecności dziecka w przedszkolu. Rejestracja jest możliwa za pomocą aplikacji ObecnośćVulcan do pobrania na telefon. Kod QR znajdą Państwo w przedszkolu na tablicy ogłoszeń. Instrukcja zainstalowania aplikacji dostępna jest pod adresem: https://lublin.eu/edu/projekt/materialy-szkoleniowe/oplaty-vulcan/#id_1    Read More …