Punkt konsultacyjny Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

 

13 października (środa) od godz. 14.30 na terenie przedszkola zorganizowany zostanie punkt konsultacyjny dla rodziców. Konsultacje prowadzić będą pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej:

p. Anna Gmiter-Szpatowicz – logopeda

p. Jolanta Laskowska-Rusinek – pedagog

p. Katarzyna Pękala – psycholog

Zachęcamy rodziców do udziału.