Partnerzy

Dyrektor, Grono Pedagogiczne oraz Rada Rodziców

Przedszkola nr 16 w Lublinie

składają serdeczne

Podziękowania

dla Pana

Leszka Daniewskiego

Radnego Rady Miasta Lublin

za okazane wsparcie działalności statutowej placówki

oraz pomoc w pozyskaniu funduszy

na remont pomieszczeń sanitarnych

w Przedszkolu nr 16 w Lublinie.

IMG_20180903_164031 IMG_20180903_164043 IMG_20180903_164015