RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole nr 16 z siedzibą w Lublinie dane adresowe: Krężnicka 156, 20-518 Lublin;
  2. W Przedszkolu nr 16 w Lublinie wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/ Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem danych.

    Inspektorem Ochrony Danych jest Bartłomiej Maciak.

    Można się z nim kontaktować poprzez:

    email: iod@lco.lublin.eu;

    lub pisemnie na adres Administratora danych.

klauzula_informacyjna_-_p16