Ogłoszenia

ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 16 W ROKU SZKOLNYM 2022-2023

 • Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00 – 17:00.
 • Prosimy o przyprowadzanie i odbieranie dzieci z przedszkola zgodnie z godzinami zadeklarowanymi we wniosku rekrutacyjnym – jest to istotne ze względu na dopuszczalną ilość dzieci w grupie oraz godziny pracy nauczycieli z poszczególnych grup.
 • Lista obecności sprawdzana jest o godz. 8.15 – w przypadku późniejszego przyprowadzania dziecka konieczne jest telefoniczne poinformowanie przedszkola do godz. 8:00 o obecności dziecka danego dnia (nr tel. 661 391 288 lub 81 466 47 28).
 • Dzienny pobyt dzieci w przedszkolu przebiega według pewnego schematu, określonego w ramowym rozkładzie dnia, różnym dla dzieci młodszych i starszych. Szczegółowy „rozkład jazdy” znajdą Państwo w zakładce: http://p16.lublin.eu/o-nas/ramowy-rozklad-dnia/
 • Dzieci przydzielone są do trzech grup zróżnicowanych wiekowo: GRUPA I – dzieci 3-4letnie, GRUPA II – dzieci 4-5letnie i GRUPA III – dzieci 5-6letnie. POZNAJCIE NAS!
 • Do każdej grupy przydzielone są na stałe dwie nauczycielki oraz woźna oddziałowa, w grupie maluszków również pomoc nauczyciela. TUTAJ przedstawiamy kadrę i personel Przedszkola.
 • Od pierwszego dnia w przedszkolu każdy przedszkolak potrzebuje:
 • obuwia na zmianę (antypoślizgowe, najlepiej na jasnej podeszwie, w odpowiednim rozmiarze, które dziecko samodzielnie potrafi założyć, podpisane);
 • kompletu ubrań na przebranie (bielizna, skarpetki, spodnie, koszulka) do pozostawienia w indywidualnej siateczce w szatni;
 • Pierwszego dnia pobytu dziecka w przedszkolu otrzymają Państwo komplet dokumentów dotyczących ochrony danych osobowych do zapoznania się i zaaprobowania oraz szczegółowe informacje dotyczące organizacji pracy poszczególnych grup, w tym kod do elektronicznej rejestracji obecności dziecka w przedszkolu.
 • Do przedszkola przychodzą tylko dzieci zdrowe!
 • Więcej informacji uzyskacie Państwo podczas zebrań grupowych, których termin zostanie ustalony na początku września.