Rekrutacja 2023/2024

Rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych w Lublinie rozpocznie się 27 lutego 2023 r. i potrwa do 10 marca 2023 r.

RODZICOM DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH PRZYPOMINAMY O KONIECZNOŚCI ZŁOŻENIA DEKLARACJI POTWIERDZENIA WOLI PRZYJĘCIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

W TERMINIE DO 7.04.2023R, godz. 15.00.

Szczegółowe informacje: https://lublin.eu/mieszkancy/aktualnosci/od-27-lutego-rozpocznie-sie-rekrutacja-przedszkolakow,739,1082,1.html

Oferta edukacyjna dla dzieci w wieku przedszkolnym w placówkach prowadzonych przez Miasto Lublin na rok szkolny 2023/2024 https://lublin.eu/edu/projekt/aktualnosci/oferta-edukacyjna-dla-dzieci-w-wieku-przedszkolnym-w-placowkach-prowadzonych-przez-miasto-lublin-na-rok-szkolny-20232024,737,1082,1.html


Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli dla roku szkolnego 2023/2024

Lp.

Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

1.

Składanie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego

06.02.2023

godz. 8.00

20.02.2023

godz. 12.00

2.

Publikacja oferty – otwarcie strony dla rodziców

27.02.2023 godz. 8.00

3.

Rejestracja kandydatów przystępujących do naboru – wprowadzanie do systemu wniosków przez rodziców

27.02.2023 godz. 8.00

10.03.2023 godz. 15.00

4.

Zakończenie etapu wprowadzania wniosków przez rodziców – zamknięcie w systemie etapu wprowadzania wniosków na stronie dla rodziców

10.03.2023  godz.15.00

5.

Publikacja listy kandydatów zakwalifikowanych – otwarcie strony dla rodziców

31.03.2023 godz. 12.00

6.

Potwierdzanie woli przyjęcia przez rodziców w placówce zakwalifikowania

31.03.2023 godz. 12.00

07.04.2023 godz. 15.00

7.

Publikacja listy kandydatów przyjętych – otwarcie strony dla rodziców

11.04.2023 godz.12.00

Postępowanie uzupełniające

8.

Publikacja wolnych miejsc – otwarcie strony dla rodziców

15.05.2023 godz. 8.00

9.

Rekrutacja uzupełniająca – Rejestracja kandydatów przystępujących do naboru – wprowadzanie do systemu wniosków przez rodziców

15.05.2023 godz. 8.00

19.05.2023       godz. 15.00

10.

Rekrutacja uzupełniająca – Zakończenie etapu wprowadzania wniosków przez rodziców – zamknięcie w systemie etapu wprowadzania wniosków na stronie rodziców

19.05.2023 godz. 15.00

11.

Rekrutacja uzupełniająca – Publikacja listy kandydatów zakwalifikowanych – otwarcie strony dla rodziców

12.06.2023 godz. 12.00

12.

Rekrutacja uzupełniająca – Potwierdzanie woli przyjęcia przez rodziców w placówce zakwalifikowania

12.06.2023 godz. 12.00

16.06.2022

godz. 15.00

13.

Publikacja listy kandydatów przyjętych – otwarcie strony dla rodziców

19.06.2023 godz. 12.00