Zarządzenie Prezydenta Miasta Lublin w sprawie rekrutacji

Informujemy, że opublikowane zostały zarządzenia Prezydenta Miasta
Lublin w sprawie ustalenia harmonogramu rekrutacji do przedszkoli i
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny
2022/23 oraz wzoru wniosku o przyjęcie do przedszkola/ oddziału
przedszkolnego w szkole podstawowej:

https://bip.lublin.eu/prawo/zarzadzenia-prezydenta/2022/zarzadzenie-nr-7912022-prezydenta-miasta-lublin-z-dnia-24-stycznia-2022-r-w-sprawie-ustalenia-dla-roku-szkolnego-20222023-harmonogramu-czynnosci-w-postepowaniu-rekrutacyjnym-oraz-postepowaniu-uzupelniajacym-do-przedszkoli-oddzialow-,161,28195,2.html

https://bip.lublin.eu/prawo/zarzadzenia-prezydenta/2022/zarzadzenie-nr-8012022-prezydenta-miasta-lublin-z-dnia-24-stycznia-2022-r-w-sprawie-okreslenia-wzoru-wniosku-o-przyjecie-dziecka-do-publicznego-przedszkolaoddzialu-przedszkolnego-w-szkole-podstawowej-prowadzonych-przez-miasto-lublin,163,28195,2.html

Rekrutacja odbędzie się w terminie 7-18 marca 2022 r.

Szczegółowe informacje publikowane będą w zakładce REKRUTACJA